Beyoğlu Asliye Cezadan ilginç bir karar

Mahkeme erken ibrazdan BERAAT yerine 5941, madde 3/8 e göre  erken ibraz edilen çeklerin hukuki değeri yoktur gerekçesi ile DÜŞME kararı veriyor. Mahkeme aynı kararında  şirket çekinde VEKALETEN imzaya BERAAT veriyor.

DAHA DA İLGİNÇ OLAN

Mahkeme vekaleten beraat verdiği çekler için savcılığa SUÇ DUYURUSU yapıyor. Duruşma zaptına geçmeyen hakimin ifadesi şu:

-Bu işte KAST olabilir.

Böylece, dolaylı da olsa karşılıksız çek davalarında KAST  sözcüğü gündeme geliyor.

BU İŞ DAHA ÇOK SU GÖTÜRÜR….

DURUŞMA ZAPTI

BEYOĞLU 7 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO                     :

DURUŞMA TARİHİ          :

CELSE NO                     :

 

HAKİM                          :

CUMHURİYET SAVCISI   :

KATİP                           :

                    Belirli gün ve saatte 3. Celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

              Sanık…………….ve vekili av………….geldikleri görüldü.

              Sanık huzura alındı. Hüviyet tespitine geçildi.

             Sanık:………, ……….ve………olma,…/../…. ….. doğumlu ……..nüfusunda kayıtlı olup halen ………adresinde oturur.evli,çocuklu,okur yazar değil vatandaşı

              İddianame ve ekindeki belgeler okundu.

              Sanığa CMK ‘nun 147-191 maddeleri tek tek okundu, müdafi seçme hakkı bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiinin ifade ve sorgusunda hazır bulundurulabileceği, müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafii yardımından faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından müdafii görevlendirilebileceği hatırlatıldı. Kendisine yüklenen suç anlatıldı. Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu şüpheden kurtulmak için somut delillerinin toplanmasının isteyebileceği ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırma ve lehine olan hususları ileri sürme imkânı bulunduğu, ekonomik ve sosyal durumu hakkında bilgi vermesi gerektiğine ilişkin tüm yasal hakları tek tek okunup anlatıldı, soruldu.

              Sanık: Haklarımı anladım, müdafii talebim yoktur, savunmamı da kendim yapacağım demesiyle suçu anlatıp savunma ve delilleri soruldu.

             SANIK SAVUNMASINDA: Suç konusu çeklerin hepsindeki imzalar bana aittir o dönemde KEDİLER isimli firmada çalıştım. Ben bir dönem şirkette çalıştım şirket ortağıydım çeklerin düzenlendiği tarihte şirket yetkilisi olmadığı için şirket yetkilisinin bana verdiği vekâletnameye dayalı olarak çekleri ben imzaladım çekteki imzalar benimdir fakat vekâletnameye dayalı olarak imzaladım bu nedenle sorumlu değilim dedi.

             Suç konusu çeklerin sureti teker teker gösterildi.

             Çeklerdeki imzalar bana aittir. Şirket yetkilisinin verdiği vekâletnameye dayanarak imzaladım dedi.

                       Dosyada mevcut banka kayıtları, ticaret sicilinden gelen kayıtlar vekâletname sureti okundu yoklukta yapılan işlemler okundu.

             Sanık bir diyeceğim yoktur dedi.

             Sanık vekili önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Erken ibraz edilen çekler vardır ayrıca vekâletname hususunda dikkate alınmasını talep ediyorum dedi.

             Şikâyetçi vekilinin mazeret dilekçesi okundu.

                      İddia makamı takdir mahkemenindir dedi.

             Sanık vekili takdir mahkemenindir dedi.

             G.D. İstem gibi

             Usule uygun olmayan şikâyetçi vekili mazeretinin reddine açık yargılamaya devam olundu

             İddia makamı esas hakkındaki mütalaayı vereceğiz dedi.

 

             ESAS HAKKINDAKİ MÜTAALAASINDA: Sanık hakkında Akbank Rumeli caddesi 03/11/2008 tarih 26.910TL ve 12/11/2008 23.112TL HSBC bank güneşli şubesi 15/02/2009 tarih 26.300TL vadeli çekler hakkında karşılıksız kalması sebebiyle dava açıldı ise de çekin ileri vadeli çek olup vadesinden önce ibraz edildiği çeke sureti ve dosyadaki delillerden anlaşıldığından TCK 7 maddesi gereğince sanık lehine olan 5941 sayılı kanun 3/8 223/8 gereği kamu davasının DÜŞMESİNE

             Yapı Kredi Bankası İkitelli organize sanayi şubesi 10/10/2008 tarih 40.000TL meblağlı, Fortisbank Sefaköy şubesi 27/11/2008 tarih 21.850TL bedelli çekler hakkında sanık hakkında karşılıksız çek keşidesinden dava açıldıysa da sanığın vekaletnameye dayalı olarak çek düzenleyip imza attığı banka kayıtları ve ticaret sicil kayıtlarından anlaşıldığından TCK 7 ve 5252 sayılı kanun 9 maddesi gereğince lehe olan hüküm dikkate alınarak 5941 sayılı kanun 5 CMK 223/2 a maddesi gereğince sanığın beraatına karar verilmesi kamu adına talep ve müteala olunur dedi.

             Sanık, avukatım beyanda bulunacaktır dedi.

             Sanık vekili mütalaa ya katılıyoruz dedi.

             Son diyecekleri soruldu.

                      Sanık bir diyeceğim yoktur dedi.

             Sanık vekili beraatını talep ediyorum dedi.

             Duruşmanın bittiği bildirildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEM GİBİ:

1-    Sanığın isnat edilen fiilden Akbank Rumeli caddesi03/11/2008 tarih 26.910TL ve 12/11/2008 23.112TL HSBC bank Güneşli şubesi 15/02/2009 tarih 26.300TL vadeli çekler hakkında 5237 sayılı TCK 7/2 maddesi gereğince lehe olan 5941 sayılı kanun 3/8 CMK 223/8 gereği kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE

Suçun niteliğinin tespiti C.Savcılığına ait olmak üzere suç duyurusunda bulunulmasına

2-    Sanık hakkında yapı kredi bankası İkitelli Organize Sanayi şubesi 10/10/2008 tarih 40.000TL meblağlı, Fortis bank Sefaköy şubesi 27/11/2008 tarih 21.850TL bedelli çekler hakkında TCK 7-5252 sayılı kanun 9/2 maddesi gereğince 5941 sayılı kanun 5.madde CMK 223/2-a gereği isnat edilen fiilden BERAATINA

3-    Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

4-    İlişkin karar müdahil vekilinin yokluğunda sanık ve vekilinin yüzüne karşı C.Savcısı huzurunda isteme uygun tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ya da beyanın zapta geçirilmesi suretiyle yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere açıkça karar verildi.08/07/2010

 

 

 

   Katip 133668                                                                            Hakim 33544

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: