Yeni Çek Kanunu Beraat

Yeni Çek Kanunu ile sadece  erken ibraz, gerçek ve tüzel kişi vekilleri beraat etmiyor.

Yeni Çek kanunu ile çekin karşılığını bankada bulunduramayan iyi niyetli keşideciler de beraat ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Tayyar Cem Eralp Adalet Org Sitesindeki yazısını bugün itibari ile güncelledi ve bu konuda şunları yazdı:

“3167 s. Yasada kusursuz sorumluluk söz konusu iken 5941 s. Yasanın 5. maddesinde kusurlu sorumluluk öngörülmüştür.
Karşılıksızdır işleminin yapılmasına sebebiyet vermek suçunun oluşabilmesi için, çekin karşılığının, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak, yani en azından taksirle, ilgili çek hesabında bulundurulmaması gerekir. Anayasanın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen ceza sorumluluğunun şahsîliği ilkesi bağlamında güvence altına aldığı kusursuz ceza olmaz kuralının gereği olarak, söz konusu suç, objektif (kusursuz) sorumluluğu gerektiren bir suç olarak değil, en azından taksire dayalı kusurluluğu gerektiren bir suç olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla, kişinin, elinde olmayan sebeplerle ortaya çıkan zorunluluk hâli dolayısıyla, örneğin doğal afet, savaş, kaza geçirmesi gibi bir sebeple, çekin karşılığım ilgili hesapta zamanında bulunduramamış olması hâlinde, ceza sorumluluğu olmayacaktır.
Şüphelinin, “çekin karşılığını elimde olmayan nedenlerle bankada hazır bulundurmadım” yönündeki savunması araştırılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.
Uyarlama yargılamaları sonunda verilen kararların, itiraza mı? yoksa temyize mi? tabi olduğu hususu tartışmalıdır.
Ağırlıklı bir görüş; bu suçlardan yapılan uyarlama yargılamaları, duruşmalı olarak yapılsa bile itiraza tabi olduğunu savunmaktadır.”

 Mayıs 2009 tarihinden bu yana ben bu konuyu yazıyorum, tasarı(şimdi kanun) kusurluluğu getiriyor diye. Yeni yasa bu şekilde yorumlanıp uygulanmalı, aksi halde Anayasa Mahkemesinden iptal edilmeli diye.Son yazılarımızda bu blogda bu konuyu hep gündemde tuttuk.

Bazı internet siteleri çek mağdurlarına avukatsızlığı önermekteler ve avukatlığı hafife almaktalar. Bu ciddi bir hatadır. Hastaya doktorsuz tedaviyi önermekten farksız. Bu toplumda doktorlar, mühendisler, mimarlar ne ise avukatlar da odur. Her mesleğin iyisi ve kötüsü vardır. Nasıl mimarsız, mühendissiz bina, yol yapılamaz ise savunmasız ceza davası da olmaz. Yeni çek kanunu doğru yorumlanıp doğru uygulanması için bütün hukukçuların, avukatların işbirliğine ihtiyaç vardır. Halk arasında bir söz vardır:

-Allah kimseyi doktora düşürmesin, kimseyi de doktorsuz bırakmasın.

Bu söz avukatlar için de geçerli olabilir.

Yeni Çek Kanunu ile kimlerin beraat etme olasılığı vardır? Ekonomik kriz dönemlerinde batmış firmaların, kendi işinde olağanüstü gelişmeler yaşayıp bu nedenlerle çeklerini ödeyemeyenlerin, iflas eden veya iflas ertelemede olan firmaların, bu firmaların çekin karşılıksız çıkmasından önce veya sonra iflas ya da iflas ertelemede olmaları önemli değildir, beraat edebilirler.

HUKUK Blogdaki yazıları okumak için resme TIKLA

 

%d blogcu bunu beğendi: