Karanlığı aydınlatalım

Ama nasıl? Bir mağdur hareketi başlatalım, örgütlenelim, dernek kuralım..Çek mağdurları; çeki alan ve veren, kredi kartı mağdurları, işsizler, banka mağdurları, hepsi düzenin ve sistemin mağdurları..

Ne yapmalı, nasıl yapmalı?  Tartışma açıyoruz.

Görüşlerinizi buraya yazın  a” Duvar Yazıları”  Yorum yazmak için buraya tıklayınız

Yorumlarınızı “Duvar Yazıları” bölümüne yazınız. Buraya tıklayınız.

Posted in Genel. 8 Comments »

İyimser bir yorum

Hükümet surpriz yapabilir. 

Meclis İç Tüzüğünün 89. maddesine göre Adalet Komisyonu veya hükümet tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce,belli bir maddesinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile  Adalet komisyonu veya Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.

14 Aralık pazartesi veya salı günü hükümet tasarının tümü üzerindeki oylamadan önce bir önerge vererek 5. maddeye “kasten”   sözcüğü ekleyebilir  veya erteleme süresini uzatabilir.

Bu yoruma ben katılıyormuyum, hayır. Sadece olasılığı yazdım.

Şimdi bazılarınız, daha da kötüsü olmasın da , diyorsunuz, bunu duyar gibiyim.

Neden olmasın, hükümet bile kabul etti; karşılıksız çeke sadece Türkiye’de ceza var.

Çooook pişkinler!… Dünyada olmayan bir cezayı uygulmaya devam ettikleri için utanmıyorlar, aksine burası Türkiye deyip cezayı bir de savunuyorlar.

 

Genel Kurulda yeniden görüşme

enmeki Genel Kurulda yeniden görüşmenunrı ve kammmmnun hükmünde kararnamelerYetki kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerdey

MADDE 89– Tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir maddesinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere isteyebilir.

Bu istem Danışma Kurulunun görüşü alındıktan sonra Genel Kurulca, görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanır.

Anayasa değişikliği görüşmelerinde bu madde hükmü uygulanmaz.

Posted in Genel. 6 Comments »
%d blogcu bunu beğendi: