Adalet Bakanı’nın Açıklaması Türkiye Adına Vahimdir!

534-21102009111327

Çek Kanun Tasarısı ve Hükümetin Tavrı

Türkiye 25 yıldır 3167 sayılı çek kanunu ile yaşamaktadır. Bu kanun ile yaşamanın büyük bir alışkanlık yarattığını görmekteyiz. Türrkiye’de bu alışkanlık sonucu oluşan genel kanı, karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasının ekonomi için olumsuz etkileri olacağıdır.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, yaptıkları açıklamalarda “…piyasada 200 milyon TL’nin üzerinde likit  (nakit para yerine kullanılan), çek miktarı olduğunu, çekin yerine ikame edilecek bir alternatif bulmadan çeke mevcut olan güveni sarsacak bir tedbiri almak, piyasadaki faiz oranını, ekonomik dengeleri etkileyebilecek bir hadisedir… ” demektedirler.

Bu açıklamadan çıkan sonuç şudur:

Çekte Adli Para Cezası (hapse dönüşen) kaldırılırsa, çek ödemeyenlerin oranının aşırı artacağı, bu ödememezliğin piyasadaki faiz oranlarını alt üst edeceği, ekonomik dengelerin etkileneceği düşünülmektedir.

Bu görüşe katılmak mümkün değildir! Bakanları böyle dü-şünmeye yönlendiren 25 yıllık alışkanlıktır. Çeklerini ödeyen insanlar, çekte Adli Para Cezası (Hapis) olduğu için çeklerini ödüyor değillerdir, çeklerin ödenmesinin tek nedeni firmaların piyasadaki kredibilitelerini koruma kaygısıdır.

Çekte Adli Para Cezası (Hapis), çeklerin ödenmemesi veya ödenememesinden sonra gündeme gelen bir konudur. Çekte Adli Para Cezası (Hapis) bu aşamadan sonra devreye girmekte ve çek hamillerinin alacaklarını hızlandıran bir rol oynamaktadır. Bunun anlamı, çekte Adli Para Cezası (Hapis) olsa da olmasa da, istatistiklere yansıyan durum karşılıksız çek oranlarında bir değişik olmayacağıdır. Dolayısıyla cezanın olmadığı durumda bozulacak bir denge yoktur.

Kaldı ki, bu düşünceyi savunmak, Türkiye’nin ekonomisinin çeke hiçbir ceza uygulamayan 210 ülkenin gerisinde olduğunun kabul etmektir. Bu durum, Babacan ve Sadullah Ergin adına övünülecek değil, utanılacak bir durumdur! Birkaç ülke hariç dünyanın bütün ülkeleri ekonomilerini hapis tehdidi olmadan sürdürebilmektedirler, ama Türkiye’de o kadar kötü bir ekonomik düzen vardır ki ekonomiyi Adli Para Cezaları ya da Hapis Cezaları olmadan sürdüremiyoruz. Biz Türkiye ekonomisinin bu kadar kötü olduğunu fikrine katılmıyoruz.

%d blogcu bunu beğendi: