İNSAN ÇOK ZALİM VE CAHİLDİR

KARŞILIKSIZ ÇEK, ADLİ PARA CEZASI, HAPİS PERİŞAN AİLELER, EĞİTİMİ YARIM KALAN ÇOCUKLAR, İNTİHARLAR NE DİYOR HOCALARIN HOCASI PROF.DR. HAYRİ DOMANİÇ? İNSAN ZALUMEN CEHULA YANİ İNSAN ÇOK ZALİM VE CAHİLDİR (KUR’AN-I KERİM’in AHZAP Suresinin 72. Ayeti) Hocanın bu sözleri 2003 yılında Anayasa mahkemesinin 3167 sayılı kanunun iptali istemi ile açılan davayı ret etmesi üzerine yayınladığı makalede geçiyor. Kimse üzerine almadı bu sözleri. Herkes yoluna devam etti. Aradan 6 yıl geçti bu kez aynı yasanın daha ağır cezaları içeren yeni bir versiyonu meclis gündeminde. 14 Mayıs da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen sempozyumda Karşılaştırılmalı Hukukta Karşılıksız Çeke ilişkin Ceza Sorumluluğu Rejimi üzerine konuşan Doç. Dr. Ragıp Barış Erman’ın söylediği söz Eyüp Başsavcısını çok üzmüştü ki Başsavcı ben ülkemi Latin Amerika Ülkeleri ile karşılaştırmaktan zül duyarım diyordu. Konuşmacı Türkiye’deki çek kanunun tek benzeri Arjantin’de vardır demişti. Konuşmacının bu sözleri benim aklıma Domaniç’in yukarıdaki sözlerini getirmişti. Benim ülkemde bir zalimlik yaşanmakta ve bunun tek benzeri bir Latin Amerika ülkesinde vardı. Sempozyum notlarına bu nedenle bugün Erman hocanın anlattıklarından çıkardığımız notlarla devam edeceğiz. Hoca dünyada karşılıksız çeki suç olarak düzenleyen ülkeleri şöyle saydı: Arjantin, Şili, Brezilya, Belçika. Bu ülkelerden başka salt karşılıksız çeki suç sayan başka bir ülke yoktur. Arjantin ceza kanunun 302. maddesi karşılıksız çeke 6 ay ile 4 yıl arasında hapis cezası öngörmektedir. Bunun bir istisnası çekin ödeme taahhütlü bir çek olmasıdır. Bir diğer hali de 24 saat içinde masrafları ile birlikte çekin karşılığının yatırılmasıdır. Bu durumun bir etkin pişmanlık hali mi yoksa suçu ortadan kaldıran bir unsur mu olduğu tartışılmaktadır. Ceza kanunu bilme ve isteme unsurunu taşıması nedeni ile çek cezasının niteliği Arjantin’de tartışılmaktadır. Arjantin Yargıtay’ının suçu her karşılıksız çeke uygulanması doğrultusunda karar geliştirdiği, çek suçunu şekli bir suç olarak kabul etmesi doktrinde eleştirilmektedir. Belçika’da karşılıksız çek suçu dolandırıcılıkla aynıdır ve ceza 1 ay ile 2 yıl arasındadır. Şili’de karşılıksız çek suçunun oluşması için dolandırıcılık unsurları aranmaktadır. Burada da 3 gün içerisinde ödeme yapılması etkin pişmanlık olarak kabul edilmekte ve ceza verilmemektedir. Buraya ben kanaatimi koymak isterim şöyle ki bu ülkelerden hiçbirisi suçluyu alacaklının insafına bırakmamakta, sırf alacaklı alacağını alsın diye bir düzenleme yoktur. Bizdeki gibi alacaklı ne zaman bağışlarsa suç ya da ceza ortadan kalkar gibi aşağılayıcı bir düzenleme yoktur. Bu ülkeler karşılıksız çeki suç olarak kabul etmişlerdir, yoksa yargıya alacaklının alacağını tahsil görevi vermemişlerdir. Bunun dışında Almanca konuşan ülkelerde karşılıksız çek suçu dolandırıcılık suçu ile karşılanmıştır, hile ve desise aranmaktadır. Almanya’da farklı bir durum vardır. Burada çekler banka garantisi altındadır ve banka ibrazda ödeme yapmak zorundadır. Burada da suçun oluşması dolandırıcılık unsurlarının oluşmasına bağlıdır. Karşılıksız çeke konusunda son yirmi yılda gelişen eğilim çeki suç olmaktan çıkarma doğrultusundadır. Bu gelişme borçtan ötürü hiç kimsenin özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı ilkesinin artık anayasalara girmesidir. En son Ekvator, 2009 yılında bu suçu aynı gerekçelerle suç olmaktan çıkarmıştır. İspanya 1995 yılında bu suçu ceza kanunundan çıkarmıştır. Demek ki Domaniç Hoca boşuna ONLAR ÇOK ZALİM VE CAHİLDİRLER dememiş. Görüyorsunuz bu suçta Dünyada tekiz, benzerimiz yok.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: