ÖZGÜRLÜK YAKIN

ÇEK MAHKÛMLARINA ÖZGÜRLÜK YOLDA

ÇEK TASARISINDAKİ NİYET AÇIK,

HAPİSTEKİLER ÇIKACAK, MEVCUT DAVALAR DÜŞECEK

NEDEN Mİ?

MECLİS ADALET KOMİSYONUNDAKİ ÇEK KANUNU TASARISININ GENEL GEREKÇESİNİ OKUDUĞUMUZDA BU NİYET VE AMAÇ AÇIKÇA ANLAŞILIYOR.

 

3167  1985 yılında yasallaşıyor. 8 yıllık uygulamadan sonra yasanın başarılı olmadığı görülmüş ve yasayı değiştirme gereği duyulmuştur. Değiştirme gereği duyulmasının başlıca nedenleri uzun süreli hapis cezasının başarılı olmayışı, karşılıksız çek oranının yükselmesi ve mahkemelerde biriken davalar. Tasarının Genel Gerekçe bölümünde,2 numaralı başlıkta aynen şöyle deniyor:

2) Sekiz yıllık uygulama 3167 sayılı Kanunun değiştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Çünkü umut edilenin aksine, karşılıksız çek suçunun özel olarak düzenlenip suçun oldukça uzun bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması caydırıcı olmamış, aksine piyasada karşılıksız çek miktarı artmış ve ceza davaları önemli rakamlara ulaşmıştır. Kanundaki, bildirme, duyuru ve ihtarlarla ilgili maddeler işlem sayısını artırmış, hükümler tam işleyememiş, bunlar ceza hükümlerinin gereği gibi uygulanmasını çoğu kez engellemiştir. Bu nedenle de yasa 1993 yılında tekrar değiştiriliyor.

 

2003 yılına gelindiğinde görülüyor ki durum 1993 yılına göre daha da vahim. Bu kez yeniden yasa değiştirilmiş. Bu kez hapis cezası adli para cezası ile kamufle edilmeye çalışılmış, cezanın adı hapis değil adli para cezası olmuş ki sonuçta ödeyemeyen gene hapse giriyor. Böylece hem anayasa ve hem de Avrupa insan hakları sözleşmesi dolanılmıştır. 1985 yılında çıkarılan 3167 başarısız oluyor, karşılıksız çek sayısı artıyor, mahkemeler iş yükü altında eziliyor ve yasa 1993 yılında, sekiz yıl sonra değiştiriliyor. On yıl sonra 2003 yılında, aynı gerekçelerle tekrar değiştiriliyor. Geliyoruz 2009 yılına, bu kez yasa eskileri kadar dayanamıyor, 6 yılda çöküyor. Şimdi yeni kanun çıkarılıyor. Yeni kanunun çıkma nedenine bakalım, tasarının genel gerekçesinden aynen aktarıyorum:

 III- Yeni Kanunu Gerekli Kılan Sebepler

11) Yukarıda açıklanan eleştiriler ile şikâyetler yeni bir çek kanununun hazırlanmasına ilişkin ilk sebepler grubunu oluşturmuştur.

12) İkinci önemli sebep yeni kanunu 5237 sayılı Kanun ile uyumlu hâle getirmektir.

13) Üçüncü sebep, çekin güvenli bir ödeme aracı olarak itibar kazanmasında toplumsal menfaat bulunmasıdır. Türk piyasasında hâla ödemeler yoğunlukla nakit olarak yapılmakta, bundan genel ekonomi zarar görmektedir. 3167 sayılı Kanun bu konuda başarılı olamamıştır. Yeni kanun sağlıklı çek kullanımının önlemlerini göstermelidir.

14) Dördüncü sebep, karşılıksız çek ile mücadelenin ağır hapis cezaları ile önlenemediğinin anlaşılması nedeniyle, suçu önleyici önlemlere yönel inmesi gereğidir.

15) Beşinci sebep, kara para aklanması ile terörün finansmanında, çekin de rol oynamasına engel olunmasının zorunluluk hâline gelmiş bulunmasıdır. Bu sebep çek hesabının açılmasında ve hamiline çekte yeni yaklaşımları zorunlu hâle getirmektedir.

İşte gene başarısız bir kanun, ne diyor gerekçenin 14. maddesinde: Dördüncü sebep, karşılıksız çek ile mücadelenin ağır hapis cezaları ile önlenemediğinin anlaşılması nedeniyle, suçu önleyici önlemlere yönelinmesi gereğidir.

Ağır para cezası ile karşılıksız çek suçu önlenemiyor diyorsunuz gerekçede, ama siz yeni yasa tasarısında bu cezayı iki misline çıkarıyorsunuz. BU NE YAMAN BİR ÇELİŞKİDİR?

Çek kanunları hep başarısız, neden ekonomik hayatın gerekleri ile uyuşmuyor da ondan. İnsanlar zevk için değil zorunlu oldukları için çeklerini ödeyemiyorlar. Siz hile ve dolandırıcılık ile ekonomik yaşamın kurallarını karıştırıyorsunuz. Yanlışınız herkese dolandırıcı gözü ile bakmanız. Kendi yazdığınız gerekçeleri bir daha tekrar dikkatle okursanız göreceksiniz ki gene başarısız bir iş yapıyorsunuz. Yasa ile ceza ile piyasada güven sağlanmaz, doğru ekonomik politikalar ile piyasalara güven gelir. Siz atı dövemiyorsunuz, palana vuruyorsunuz, palan dağıldı, her vurduğunuz sopa ete kemiğe, cana denk geliyor.

Gerekçede görüldüğü gibi hükümet yasanın başarısızlığının farkındadır, cezaların işe yaramadığını görmektedir ve ayrıca mahkemelerin cumhuriyet tarihinde hiç görülmediği kadar ağır bir yük altında olduğu gerçeğini de en iyi hükümet bilmektedir. Karşılıksız çek sayısı 1,5 milyondur. Bütün bunları gören hükümetin yeni çek yasasında cezaları korusa da sağduyulu davranıp mevcut sıkışıklığı gidereceği, toplumu rahatlatacağını düşünüyoruz. Bu nedenle diyoruz ki özgürlük yolda.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: