TEŞEKKÜR

 • Üstadım,

  Bloguma ilginiz ve katkınız için teşekkür ediyorum.

  -Borcunu ödeyemeyen kişinin hapis edilmesi bir ilkelliktir.
  -3167 nolu yasa, en sert ceza kanunudur. Sanığa savunması alınmadan dolaylı hapis verilmektedir.
  -Bankalar çek sisteminden yüksek rant sağlamaktadır.
  -Kasıt unsuru aranmadan ceza verilmesi TCK ‘a aykırıdır.

  Bunlar olurken medya “hapis cezası kalktı ” diyerek

 • Ofluoğluna Cevaba Cevap

  Bu konu benim açımdan kapanmıştır. Önemli olan düşüncelerin yayılmasıdır. PRESSTURK düşüncelerin yayılmasına katkı vererek önemli bir görevi yerine getiriyor. Bilgi Şöleni beni de heyecanlandırdı. Ben bilgi şöleninden önce beklentilerimi yazmıştım. Bilgi Şöleninden bu beklentilerimden daha fazlasını elde ettim. Bir an önce ses kayıtlarını yazıya dönüştürme gayretine giriştim.

  Kanun tasarı taslağı meclise gelmeden önce ben AKP genel Merkezinde AKP de Siyası ve Hukuki İlişkilerden sorumlu Genel başkan Yardımcılığında , yetkililerden biri ile uzun bir görüşme yaptım ve bana tasarı ile ilgili değişiklik önerilerimi yazılı olarak verirsem bunları gruba ileteceğini söyledi. Bunun üzerine hazırladığım değişiklik önerilerimi kendilerine gönderdiğim gibi blogda da yayınladım. Sempozyuma kadar ilk tasarı taslağında yapılan değişikliğin farkında değildim. Tasarı taslağı ceza maddesinde bizim önerimize yakın bir değişiklik yapılmış ve objektif suç yerine kusur ilkesini benimseyen bir düzenlemeye geçilmişti. Bu değişikliğin  benim önerim doğrultusunda yapıldığını söylemek istemiyorum. Daha başka yerlerden, akademik çevrelerden bu tür önerilerin gelmiş olacağı kuvvetle muhtemeldir. Ama önemli olan bu değişikliğin yapılmış olması idi.

  Tabii ki bu değişiklik hiçte yeterli değildir. Doğru olan diğer çağdaş ülkeler gibi bizim ülkemizde de karşılıksız çekin suç olmaktan çıkmasıdır. İşte bu noktada önemli görüşler açıklandı ve bilgiler verildi toplantıda. Bütün bunları bir yerlerde saklı tutmak veya sınırlı çevrelerde kalması yerine herkesçe bilinmesi ve tartışılmasıdır güzel olan. Bu nedenle kaynak belirtilip belirtilmediğine aldırmıyorum. Sadece biraz şaşırmıştım o kadar. İyi yayınlar diliyorum.

  AV OFLUOĞLU’NA CEVAP

  Karşılıksız Çek sorunu bitiyor. “Emekli Albay Hilmi Ertunç” olaya el koyacak …

  Posted in Genel. 1 Comment »

  SEMPOZYUM NOTLARI

  SEMPOZYUM

  YENİ ÇEK KANUNU VE 31.12.2008 DEN SONRA DOĞAN BOŞLUK ÜZERİNE ÇEK MAĞDURLARINI ETKİLEYECEK İLGİNÇ AÇIKLAMALAR.

  YENİ ÇEK KANUNU OBJEKTİF (ŞEKLİ) SUÇ YERİNE TAKSİRLİ SUÇ İLKESİNİ BENİMSİYOR. SEMPOZYUMDA BU KONU ÜZERİNE PROF.DR. FATİH SELAMİ MAHMUTOĞLU KONUŞTU. HOCANIN KONUŞMASINI SES KAYITLARINI ÇÖZDÜKÇE YAYINLIYACAĞIZ.

  TASARININ KUSUR İLKESİNİ BENİMSEMESİ ÇEK MAĞDURLARINI BAZI DURUMLARDA LEHTE ETKİLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ.

  PROF.DR. ÂDEM SÖZÜER’İN GÖRÜŞLERİ KAMUOYUNA MAL OLMUŞ GÖRÜŞLER. BU NEDENLE HOCANIN KONUŞMASINDAN ÇOK VERDİĞİ MESAJLAR ÖNEMLİ. BU MESAJLARI DOĞRU VERMEK İÇİN SES KAYITLARINI DOĞRU ÇÖZÜMLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

  EYÜP C. BAŞSAVCISININ SÖYLEDİKLERİ HEM KANUNUN GEÇMİŞ UYGULAMASI, HEM DE GELECEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ. BAŞSAVCI ÇEKE CEZAYA KARŞI, YARGI ÇEK HAMİLLERİNİN İCRACISI DURUMUNDADIR DİYOR ..

  İLK  BÖLÜMÜ 16 MAYIS C.TESİ YAYINLIYACAĞIZ.

  Çek Sempozyumu

   

  “ÇEK HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER VE SORUNLAR” SEMPOZYUMU YAPILDI.

  SEMPOZYUMUN ÖĞLEDEN SONRAKİ III. OTURUMU ÇEK KANUNU TASLAĞI VE ÇEK CEZALARI ÜZERİNEYDİ.

  İlk konuşmacı yard. Doç. Dr. Ragıp Barış Erman’dı. Konuşmacının konusu “Karşılaştırmalı Hukukta karşılıksız çeke ilişkin ceza Sorumluluğu Rejimi” idi. Erman hoca bizdeki gibi çek cezasının Dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledikten sonra halen çeşitli biçimlerde çek cezalarının sürdüğü ülkeleri şöyle sıraladı: Brezilya, Arjantin, Şili ve Belçika. Belçika’da belirli koşulların yerine gelmesi ile bir aydan başlayan cezalar olduğunu söyledi.

  Fransa’da çek cezasının 1991 yılın kaldırıldığını belirtti. Son 20 yılda dünyada hakim eğilimin çek cezalarını kaldırmak olduğunun altını çizdi.

  İkinci konuşma İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözü er’in idi. Konusu “Türk Ceza Kanunu’nun 5. Maddesinin Yürürlüğe girmesi ile 3167 Sayılı Kanundaki Suç ve Cezaların İlga Edilip Edilmediği Sorunu” idi. Hoca kesin bir dille 31.12.2008 tarihine kadar uyum yasasının çıkmaması nedeni ile 3167 sayılı yasadaki suç ve cezaların ilga olduğunu söyledi. Özellikle 5237 sayılı kanunun 21.maddesi suçta kastı zorunlu gördüğünün altını çizdi ve 3167 sayılı yasanın 16. Maddesinin bu açıdan TCK ile çeliştiğini ve bu nedenle de ilga olduğunu söyledi.

  Üçüncü konuşmacı Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, konusu “Hukuk Devleti  ve Kusur İlkesi Açısından Çek Kanunu Tasarısı Taslağında  ve Kusur İlkesi Açısından Çek Kanunu Tasarısı Taslağında Yer alan Suç ve Yaptırımların Değerlendirilmesi” idi. Özet olarak Hoca yeni kanunun kusur ilkesini getirdiğini söyledi ve bu açıdan taslağın TCK ile uyumlu olduğunu söyledi. Bizce Taslak ile ilgili en çarpıcı saptama bu idi. Taslak kusur ilkesini getirerek TCK ile uyumlu hale geldi ise o zaman buradan baktığımızda bir kez daha görüyoruz ki 3167 şu anda çek cezaları ve suç açısından geçerli olmayan bir yasadır.

  Sempozyumda konuşma yapan Eyüp C. Baş Savcısı  karşılıksız çek nedeni ile devletin kasasına giren paranın sıfır olduğunu söyle ve Yargının çek alacaklılarının icracısı durumuna geldiğini kaydetti.

  Bu bölümde konuşmacıların tümü Yargıtay 10. Ceza Dairesini en azından cezayı onaylarken boşluk konusunda tek bir satır açıklama yapmaması nedeni ile eleştirdiler. Dairenin bu şekildeki onamasının akademik çevreleri ve mağdurları tatmin etmediğini kaydettiler.

  Sempozyum ile ilgili özet bu. Şunu belirtmeliyim; ııı. Oturumun tümünün ses kaydını yaptık ve bu kaydı zaman içerisinde yayınılacağız.

  Çek Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Sempozyumu

  Sempozyumda çek mağdurları açısından iki önemli konuşma var.

  1-Türk Ceza Kanununun 5. Maddesinin Yürürlüğe Girmesi ile 3167 Sayılı Kanundaki Suç ve Cezaların İlga Edilip Edilmediği Sorunu
  Prof. Dr. Adem Sözüer

  2-Hukuk Devleti ve Kusur İlkesi Açısından Çek Kanunu Tasarısı Taslağında Yer Alan Suç ve Yaptırımların Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu

  Prof. Dr. Adem sözüer’in TCK nun 5. maddesinin yürülüğe girmesi ile ilgili görüşlerini biliyoruz. Sözüer Ocak 2009 da Dünya Gazetesine yaptığı açıklamada şöyle demişti:

  Hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptığı açıklamada yürürlükte olan TCK’nın cezaların niteliği ve ceza sorumluluğuna ilişkin kurallarla, 3167 sayılı Çek Kanunu’nda yer alan kuralların birbirine uymadığını söyledi. TCK’ya atıfta bulunarak ceza verilmesini düzenleyen kanunların, TCK’nın ilgili maddelerine uyumlu hale getirilmesi için 31 Aralık 2008 tarihine kadar süre bulunduğunu söyleyen Sözüer, “Çek Kanunu’nda ilgili değişiklik yapılmadı. 31 Aralık 2008’den itibaren TCK’nın genel kuralları Çek Kanunu’nun cezalarına ilişkin kuralları ortadan kaldırmış oluyor” dedi.

  Bu durumda Çek Kanunu’ndaki cezaların uygulanma dayanağı kalmadığını ifade eden Adem Sözüer, “Şu andaki 60 bin 70 bin dava hakkında bu cezalar uygulandığı için bu cezalar kaldırılacak. Ayrıca hapiste olanların da çıkması gerekecek” diye konuştu.

  Bu konuda yeni bir düzenleme yapılsa bile failin lehine olan hükümleri uygulanacağı için belirsizliklerin ortaya çıkacağını vurgulayan Sözüer, “Yeni kanunun yürürlük tarihi geçmişe yönelik olsa bile aleyhte olan hükümler uygulanamaz. Çek yüzünden artık hiçbir yaptırım uygulanamaz durumda” dedi.

  Biz prof .Dr. Fatih Selami mahmutoğlu’nun konuşmasını Sözüer’inki kadar önemsiyoruz. Bizce yeni Çek Kanunu Tasarısı ile TCK arasındaki en büyük uyumsuzluk  kast ve kusur konusundadır .TCK 21 suçun oluşmasını kastın varlığına bağlamaktadır. Çek Kanunu tasarısı ise  kast veya kusur unsurunu aramamaktadır. TCK madde 5 göz önüne alındığında çek kanunu nasıl değerlendirilebilir?

  Evet sempozyumun iki önemli konuşmacısı ve iki önemli konuşma….

  Çek Kanunu Tasarısı ve Yalan Haberler, Çek Mağdurları Yeterli Tepki Veremediler

  Çek Kanunu Tasarısı Banka ve Faktöringleri İsteği Doğrultusunda

   YALAN HABERLER

  Çek mağdurlarını istismara yönelik yalan haberlerin sonu geldi. Çek kanunu tasarısında mağdurlar lehine hiçbir düzenleme olmadığı gibi 3167 sayılı yasa ile karşılaştırıldığında daha ağır cezalar içeriyor. Tasarı bu arada yeni suçlar ve cezalar icat ediyor.

  Bizim blog’u izleyenler biliyor; biz, iyi haberlere hep ihtiyatla yaklaştık. Tasarının vahim olduğunu yazdık. Hükümetin cezacı bir felsefede olduğunu söyledik.  Bütün serbest piyasa söylemlerine rağmen ekonomiyi bu alanda sopa ile idareden yana olduğunu hep söyledik.

  HÜKÜMET MECBUR KALMADIKÇA ÇEK MAĞDURLARINDAN YANA BİR ADIM ATMAYACAKTIR.

  ÇEK MAĞDURLARI SAYILARININ ÇOKLUĞUNA RAĞMEN YETERLİ TEPKİ VEREMEDİLER. ÇEK MAĞDURLARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU SESSİZ KALDI. MAĞDURLARIN EZİCİ ÇOĞUNLUĞU HEP BAŞKALARINDAN BİRŞEYLER BEKLEDİLER.

  ÇEK MAĞDURLARI VE YAKINLARI ÖRGÜTLÜ TEPKİ GÖSTERMELİLER.

  AKSİ HALDE MALİ OLİGARŞİ BASKICI VE CEZACI TUTUMUNU DEVAM ETTİRECKTİR.

  Çek Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Sempozyumu

  14 Mayıs 2009 / Perşembe
  İstanbul Üniversitesi Merkez Bina
  Doktora Salonu

  Program

  Açılış Konuşmaları – 09.00-09.15
  Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
  İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  Prof. Dr. Adem Sözüer
  İ.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı
  Prof. Dr. Yunus Söylet
  İstanbul Üniversitesi Rektörü
  HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

  Çek Kanunu Tasarısı Üzerine Sempozyum

  Gözler Sempozyumda. Prof. Dr. Adem Sözüer’in de katıldığı çek kanunu tasarısı sempozyumu İstanbul Üniversitesi  merkez bina, doktoro salonunda 14 mayıs perşembe günü yapılıyor. Sempozyumdan çıkacak sonuçların tasarıyı etkileyeceği düşünülüyor. Çek mağdurlarının gözleri sempozyumda. Sempozyumu izleyeceğiz ve geniş haber yapacağız.

  %d blogcu bunu beğendi: