KARŞILIKSIZ ÇEKE HAPİS AB UYUM MEVZUATINA AYKIRIDIR

ADALET  KOMİSYONUN DEĞERLİ ÜYELERİ

Karşılıksız Çeke Hapis Cezası Çek Kanunu Tasarısında Devam Ediyor

TBMM Adalet komisyonundaki Çek kanunu Tasarısının 5. Maddesi karşılıksız çeke 1500 iş gününe kadar adli para cezası öngörmektedir. Bunun anlamı adli para cezasını ödeyemeyenler 1500 güne kadar hapis yatacaklardır. Bu da yaklaşık 4 yıl hapis cezasına denk gelir. İnfazların birleşmesi ile toplam hapis cezası ise 5 yıldır. Ekonomik suça ekonomik ceza deyimi hem literatürde olmayan bir deyimdir, hem de çeklerini veya adli para cezasını ödeyemeyenler için bir anlam ifade etmemektedir. Bu insanlar sonuçta hapisle cezalandırılmaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek protokol 1. Maddesi hiç kimsenin borcundan ötürü özgürlüğünden yoksun bırakılmayacağını hüküm altına almaktadır. Anayasanın 38.maddesi de bu düzenlemeye paralel bir düzenleme yapmıştır ve borç için hapsi yasaklamıştır. Protokolün 1. Maddesi şöyledir:
BORÇ İÇİN HAPİS YASAĞI
Article 1 . Prohibition of imprisonment for debt
No one shall be deprived of his liberty merely on the ground of inability to fulfil a contractual obligation
Hiç kimse sadece bir sözleşme yükümlülüğünü yerine getiremediği için özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
Komisyondaki Çek kanunu Tasarısı Anayasaya aykırı olduğu gibi AB mevzuatı ile de uyumlu değildir.
Söz konusu tasarı 5237 sayılı Türk ceza kanunu ile de uyumlu değildir. Türk ceza kanunun 21. Maddesi suçun oluşması için kastın varlığını şart koşmaktadır. 21. Madde şöyledir:
TCK 5237 MADDE 21. – (1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanunî tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.
 
Her ne kadar 5. Madde ‘sebebiyet’ vermek ifadesi ile suçu şekli olmaktan çıkarıp kusur ilkesini benimsemişse de bu yeterli değildir. Maddenin gerekçesinde sebebiyet verme doğal afetlere bağlanmaktadır. Bu, uygulamada maddenin yorumunu daralmakta ve eğer doğal afet yoksa suçun oluşmuş olacağı gibi bir sonuç çıkarılabilecektir. Oysa 5237 sayılı kanunu 21. Maddesi ve bu maddenin gerekçesi bu düzenlemeden tamamen farklıdır.  Suçtaki kastı veya taksiri doğal afetlerle sınırlamak mümkün değildir.
Tasarı zorlama ile bir yandan Anayasanın 38. Maddesini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ve TCK nın 21 maddesini dolanmaktadır.
Tasarını bu şekli ile yasallaşması halinde Anayasa mahkemesinde İptal davası söz konusu olacağı gibi yığılan ve yargıyı işgal eden davaların Avrupa insan Hakları Mahkemesine gideceği de düşünülmektedir.       
Komisyonunuzda görüşülmekte olan Çek Kanunu Tasarısı İle İlgili Görüşlerimi Sizlerle Paylaşmak istedim, saygılarımla.                   
 

2 Responses to “KARŞILIKSIZ ÇEKE HAPİS AB UYUM MEVZUATINA AYKIRIDIR”

 1. ONDER Says:

  • (gerçekte yaşanmış bir olay olayın mağdur tarafı benim çünkü.:):):):):)Var olan sistemde bir tacirin bir firmadan bayilik aldığını düşünelim tacir bayilik aldığı firmaya bayilik sözleşmesi gereği gayrimenkul ipoteği veriyor,bayiliği aldıktan sonra güzel güzel çalışmaya başlanıyor işler yolundayken sorun yok .Tacir firmadan alışverişlerinde vadeli çek kullanıyor.Ülkede hesap edemdiği ekonomik kriz başlıyor ve çeklerini ödeyemiyor.Bayiliği veren virma çekleri yazdırıyor,tacir sıkıntada ya çekleri ödeme gücü yok,firma bakın yasal haklarını nasıl sırayla aramaya çalışıyor.
  1-sözleşme gereği bayilik başlangıcında vermiş olduğu ipoteği çekler ödenmediğinden dolayı satışı için işlem başlatıyor.
  2-ödenmeyen çekler için icra işlemleri başlatıyor.
  3-ödenmeyen çekler için ceza davası açıyor.
  Daha sonra tacir (yani ben) dürüst tacir olarak borç namustur anlayışı ile sağdan soldan borç harç bulup borcunu kapatmak istiyor.Firma ile anlaşmak istiyor.Firma 1 BORÇ için 3 işlem başlatmış ya tacirden Borcun yasal faizini alıyor ve
  3 işlem başlatmış ya bu 3 işlem içinde yaptığı masrafları istiyor.Zaten sistem içersinde var olan yasalar gereği de borcunu ödemeğen tacir DOLANDIRICI ve DÜRÜST değil mantığı var ya.şimdi bir düşünelim borcunu ödeğemeyen tacir mi DOLANDIRICI ve DÜRÜST değil yoksa var olan yasalarda haklı taraf olarak gözüken firmamı 1 borçtan dolayı 3 işlem başlatıp sonra da tacirden var olan yasalardan dolayı kuyruğunu elinde tutan firmamı DOLANDIRICI ve DÜRÜST değil.Kararı yüce vicdanlara bırakıyorum
  • Aslına bakarsanız karşılıksız çeklerin çözümü çok basit.Çözümü vadeli çeki tamamen kaldırıp,kart sistemi gelecek,ve bu karta da adına artık çek kart diğebiliriz.Bankalar kredi kartını artık nerdeyse bakkalarda pazarlayacak duruma gelmişler.Çek kart sistemi diğer kartlardan ayıran özelliği sadece tacir olan kişilere verilecek ,banka çek kart için limitler belirleyecek bu limitler kefilsiz,kefilli,teminat gösterilerek belirlenecek limitler olabilir.Fakat bu çek kartların faiz oranları makul oranlarda olup sistem bu oranları kontrol hakkı elde etmek için sigorta fonu oluşturup bankalara belli bir kısım için güvence vermelidir.Taksit yapabilme özelliği olacak bir kart olacaktır.Bu çek kartlar normal alışverişlerde kullanılmayacak şekilde düzenlenecek,sadece tacir mal alımları veya şöyle diğebiliriz sadece işletmesinde kullanacak sınırlamalar getirilecek.Bu çek kartlar elektronik ortamda kullanılacağı için devlet vergi kayıplarının da önüne geçmiş olacaktır.İşte bu noktada türk aklı bir çıkış noktası bulacaktır,o da vergi kaçırmayı düşünen işletmeler bu sefer senet-bono sistemine geçeceklerdir.Eğer satıcı tacir vergi kaçırmayan dürüst tacir ise kendini ve parasını sağlama alarak çek kartla işlem yapacaktır.Yok satıcı tacir niğeti vergi kaçırmak ise senet-bono ile satış yapar,bu satışının sonucunada kendisi katlanır borçlar kanuna göre tahsil etmeğe çalışır.Şimdi şunu da düşünmeliyiz yüksek miktarları olan ve bankanın limit belilemesinde yeterli olmayacak işlemler ne olmalıdır,bu durum da da zaten bankamın yetersiz kaldığı limitlerde ki firma büyük bir firma olacağı için ticaretini yapacağı tacir ile arasında ticari antlşmalar ve sözleşme yapma durumunda bir tacir dir ve bu firmala hukusal büroyla çalışır veye özel hukuk birimi vardır,var olan yasalar’a uygun ve işletmeği sağlama alacak ya teminat ya da sözleşme yapabilecek kabiliyeti olması gerek.
  Şimdi yukarıda bahsettiğim sistemi düşününce sizlere de mantıklı geleceğine inanıyorum.Birde tartışmalara konu olan ve yapılması düşünülen düzenlemeleri biraz yüzeysel olarak irdeleğelim,var olan yasada sistem yapılan ticari antlaşmalara uyulmadığı para cezası ve arkasından hapis cezası veriyor,bunun evrensel hukuka ne kadar aykırı olduğu tartışılmaz bir gerçektir.Peki yapılacak yeni düzenleme ne getiriyor koskoca bir HİÇ kesin çözüm sunuyormu HAYIR.Devlet in yani sistem in tüm vatandaşlarına eşit olarak görmek zorunda dır.Ekonomik krizler veyahut çeşitli olumsuz durumlardan ötürü borcunu ödemeğen tacire DOLANDIRICI ve SUÇLU gözüyle bakmaması gerektiği gibi,Alacaklı tacirinde hakkını korumalıdır.Devlet çek kart sistemini yasal düzenlemelerle hayata geçirirse kendisinin de vergi kayıplarını oto kontrolle kontrol edecektir.

 2. KAYA SURMEN Says:

  Sayın OFLUOĞLU bu yazınız bizim söylemeyi beceremediklerimizi mükemmel bir şekilde ifade etmiş. Bunu aynen ADALET KOMİSYONU üyelerine mail olarak gönderdim. Umarım sakıncası yoktur. Çek mağdurlarına verdiğiniz destek için sonsuz teşekkürler.


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: