Çek Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar Sempozyumu

Sempozyumda çek mağdurları açısından iki önemli konuşma var.

1-Türk Ceza Kanununun 5. Maddesinin Yürürlüğe Girmesi ile 3167 Sayılı Kanundaki Suç ve Cezaların İlga Edilip Edilmediği Sorunu
Prof. Dr. Adem Sözüer

2-Hukuk Devleti ve Kusur İlkesi Açısından Çek Kanunu Tasarısı Taslağında Yer Alan Suç ve Yaptırımların Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu

Prof. Dr. Adem sözüer’in TCK nun 5. maddesinin yürülüğe girmesi ile ilgili görüşlerini biliyoruz. Sözüer Ocak 2009 da Dünya Gazetesine yaptığı açıklamada şöyle demişti:

Hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, yaptığı açıklamada yürürlükte olan TCK’nın cezaların niteliği ve ceza sorumluluğuna ilişkin kurallarla, 3167 sayılı Çek Kanunu’nda yer alan kuralların birbirine uymadığını söyledi. TCK’ya atıfta bulunarak ceza verilmesini düzenleyen kanunların, TCK’nın ilgili maddelerine uyumlu hale getirilmesi için 31 Aralık 2008 tarihine kadar süre bulunduğunu söyleyen Sözüer, “Çek Kanunu’nda ilgili değişiklik yapılmadı. 31 Aralık 2008’den itibaren TCK’nın genel kuralları Çek Kanunu’nun cezalarına ilişkin kuralları ortadan kaldırmış oluyor” dedi.

Bu durumda Çek Kanunu’ndaki cezaların uygulanma dayanağı kalmadığını ifade eden Adem Sözüer, “Şu andaki 60 bin 70 bin dava hakkında bu cezalar uygulandığı için bu cezalar kaldırılacak. Ayrıca hapiste olanların da çıkması gerekecek” diye konuştu.

Bu konuda yeni bir düzenleme yapılsa bile failin lehine olan hükümleri uygulanacağı için belirsizliklerin ortaya çıkacağını vurgulayan Sözüer, “Yeni kanunun yürürlük tarihi geçmişe yönelik olsa bile aleyhte olan hükümler uygulanamaz. Çek yüzünden artık hiçbir yaptırım uygulanamaz durumda” dedi.

Biz prof .Dr. Fatih Selami mahmutoğlu’nun konuşmasını Sözüer’inki kadar önemsiyoruz. Bizce yeni Çek Kanunu Tasarısı ile TCK arasındaki en büyük uyumsuzluk  kast ve kusur konusundadır .TCK 21 suçun oluşmasını kastın varlığına bağlamaktadır. Çek Kanunu tasarısı ise  kast veya kusur unsurunu aramamaktadır. TCK madde 5 göz önüne alındığında çek kanunu nasıl değerlendirilebilir?

Evet sempozyumun iki önemli konuşmacısı ve iki önemli konuşma….

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: