Çek Komisyonu Toplantısı

Çek Komisyonu’nun Değerli Üyeleri,

Türkiye’de 1985 yılında kabul edilen 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, şimdi 16 yıllık bir uygulamadan sonra Anayasa’nın 38. maddesinde yapılan değişiklik ışığında gözden geçirilmek durumundadır.

Bilindiği gibi çek, diğer kıymetli evrak gibi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ancak çekle ödemelerin yaygınlaşmasını sağlamak ve çeke olan güveni artırmak, çek hamillerini korumak amacıyla 1985 yılında 3167 sayılı Kanun kabul edilerek yürürlüğe konmuştur. Zaman içinde edinilen tecrübelerle bu Kanun’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Hâlen 55. Hükümet zamanında hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ve 21. dönem milletvekili genel seçimlerinden sonra yenilenen bir kanun tasarısı da Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu gündeminde bulunmaktadır. Ancak son gelişmeler, özellikle Anayasa’nın 38. maddesinde yapılan değişiklik, bu Tasarının ihtiyaçları karşılayamayacağını göstermektedir. O nedenle konunun yeni baştan ticaret hukuku ve ceza hukuku uzmanlarından oluşan ve uygulamada edinilen tecrübeleri de değerlendirecek olan bir komisyonca ele alınmasında yarar görülmüştür.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: