Adil Yargılanma Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Yorumlara Git

http://www.rightsagenda.org/main.php?id=61 adresinden alıntıdır.

Av. Güney Dinç, bu çalışma nedeniyle herhangi bir ekonomik destek almadığı gibi, kendisini telif ücreti de ödenmemiştir.

I – YARGILAMA ADALETİ VE SAVUNMA SEçENEKLERİ :
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde yer alan adilyargılanma güvenceleri, uyuşmazlıkların türlerine göre farklılıklargöstermektedir. Birinci bentte hukuk ve ceza davaları birlikte elealınmıştır. “Medeni hak ve yükümlülüklerle ilgili uyuşmazlıklar”tanımı içinde değerlendirilen hukuk davalarında, davacı ya da davalıkonumunda bulunmalarına bakılmaksızın uyuşmazlığın yanları, öngörülenyargılama güvencelerinden yararlandırılmaktadırlar. YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: