İflas Erteleme Tedbir Talebi Dilekçesi

Mali Oligarşinin Cübbelilerine hayır..!

Av.Rahmi Ofluoğlu Hukuk Sitesi için tıklayınız..!

BAKIRKÖY .ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Dosya no:

Bilirkişi Raporuna İtiraz eden (Davacı) :

Vekilleri : Av.O.Rahmi OFLUOĞLUAv. Deniz BÜYÜKYILMAZ

Konusu: Bilirkişi raporuna itirazlarımız ile gerek görüldüğünde ek rapor talebi , Yeni Heyet oluşturulması ve TEDBİR TALEBİ Bilirkişi Raporuna

itirazlarımız ve Nedenleri :1-Bilirkişilerde Sayın Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Türk Hukukundaki İflas ertelemesini düzenleyen yasalara ve iflas ertelemesi konusunda oluşmuş mahkemelerin uygulamalarına ve Yargıtay kararlarına muhaliftir. Hocamızın görüşlerine saygımız vardır.Bilim adamlarının doktirinde yasaları ve uygulamaları eleştirmeleri doğaldır ve gereklidir.Ancak bilim adamları görevleri gereği karar verirken kendi subjektif görüşlerine göre değil mevcut hukuka ve yasalara göre karar vermek durumundadırlar.Prof.Dr.Selçuk Öztek 2006 yılında Türkiye Bankalar Birliğinin “İcra ve İflas Hukukunda Güncel Sorunlar” konulu konferansta sunduğu tebliğde İflas erteleme ile ilgili mevcut yasalara muhalif olduğunu açıkça belirtmektedir. Hoca tebliği birinci sayfasında aynen şöyle demektedir:

“İKİNCİ OLARAK, 21/2/2004 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 5092 SAYILI KANUN İFLASIN ERTELENMESİ SÜRESİNİ 1 YIL + 1 YILDAN, 1 YIL + 4 YILA YÜKSELTMİŞTİR. DAHA 6 AY ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLAN VE ERTELEME SÜRESİNİ 1 YIL + 1 YIL OLARAK TESPİT ETMİŞ BULUNAN 4949 SAYILI KANUNUN SONUÇLARI HENÜZ ALINMADAN NE OLMUŞTUR DA, 6 AY + 12 AYLIK KONKORDATOMÜHLETİ “FAZLA BULUNARAK” İNDİRİLİRKEN, 1 YIL + 1 YILLIK İFLASIN ERTELENMESİ SÜRESİNİN HEM DE 3YIL BİRDEN UZATILMASI İHTİYACI HASIL OLMUŞTUR? BÜTÜN BU OLANLARA MANTIKLI BİR AÇIKLAMA YAPMAK VE BİR ANLAM VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.”Prof.Dr.Selçuk Öztek’in söz konusu tebliğinin tam metnini dosyaya sunuyoruz.Görüldüğü gibi Sayın Hocamız 21/2/2004 tarihli resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 5092 sayılı kanunun iflas ertelemesi süresini 1+1 YILDAN 4 YILA UZATILMASINA KARŞIDIR.HOCA BU GÖRÜŞÜNÜ YAZMIŞ OLDUĞU BİLİR KİŞİ RAPORUNADA YANSITMIŞTIR.İLGİLİ RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜNÜN 3 MADDESİNİN A FIKRASINDA ŞİRKET ORTAKLARININ 2.175.904,00 YTL TUTARINDAKİ SERMAYE TAAHÜTLERİNİ 2009 YILI OCAK AYI SONUNA KADAR ÖDEMELERİ GEREKTİĞİNİ,AKSİ HALDE İFLAS ERTELEME KARARI VERİLEMEYECEĞİNİ BELİRTMEKTEDİR.3.MADDE- SİNİN B FIKRASINDA DA GERİYE KALAN BORCA BATIKLIK TUTARININ ½ SİNİ YİNE 2009 YILI İÇERİSİNDE BAĞLAYICI TAAHÜDE BAĞLANMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMEKTEDİR.HOCANIN RAPORDA BELİRTTİĞİ BU PARALAR ÖDENDİĞİNDE ŞİRKETİN 3.970.037,59 YTL OLAN BORCA BATIKLIK TUTARININ TAMAMI ORTAKLAR TARAFINDAN 2009 YILI İÇERİSİNDE ÖDENDİĞİ GİBİ ARTI 190.884,91 YTL DE BORCA BATIKLIĞI AŞAN FAZLALIK OLUŞTURMAKTADIR.

HOCA 2009 YILI İÇERİSİNDE AŞAĞIDAKİ TABLODA GÖRÜLEN ÖDEMELERİN ORTAKLAR TARAFINDAN ÖDENMESİNİ İSTEMİŞTİR.

2009 YILI OCAK AYI SONUNA KADAR ÖDENMESİ İSTENEN SERMAYE TUTARI 2,175,904.00

2009 YILI İÇERİSİNDE ÖDENMESİ İSTENEN BORCA BATIKLIK TUTARININ 1/2 Sİ ( 3.970.037,59 / 2 ) 1,985,018.08

2009 YILI İÇERİSİNDE ORTAKLARDAN ÖDENMESİ İSTENEN TOPLAM TUTAR 4,160,922.08

İYİLEŞTİRME PROJESİNDEKİ HESAPLANAN BORCA BATIKLIK TUTARI 3.970.037,59

FARK
190,884.49

TABLODA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ HOCA BÜTÜN BORCA BATIKLIK TUTARININ 190.884,49 YTL FAZLASI İLE 1 YIL İÇERİSİNDE ÖDENMESİNİ İSTEMEKTEDİR.( SÖZ KONUSU TEBLİĞDEKİ GÖDÜŞÜNE UYGUN OLARAK) HOCAMIZIN İSTEDİĞİ ÖDEMELERİ ORTAKLAR YAPTIĞINDA BORCA BATIKLIK KISMI OLAN 3.970.037,59 YTL ÖDENDİĞİ GİBİ ORTAKLAR FAZLADAN DA 190.884,49 YTL YTL ÖDEME YAPMIŞ OLACAKLARDIR.

HOCA TEBLİĞİNDE KANUNU ELEŞTİRİRKEN ŞÖYLE DEMEKTEDİR:

BÜTÜN BU OLANLARA MANTIKLI BİR AÇIKLAMA YAPMAK VE ANLAM VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ HOCA KENDİ SUBJEKTİF GÖRÜŞÜNÜ BİLİRKİŞİ RAPORUNA YANSITMIŞ VE İFLAS ERTELEME SÜRESİNİ 4 YILDAN 1 YILA İNDİRMİŞTİR.

ÇÜNKÜ HOCA ORTAKLARIN 2009 YILI İÇERİSİNDE 4,160,922.08 YTL ÖDEME YAPMASINI İSTEMEKTEDİR.BORCA BATIKLIK TUTARI DA 3.970.037,59 YTL DİR.SÖZ KONUSU TEBLİĞDE HOCA İFLAS ERTELEME SÜRESİNİN 1 +1 YILDAN 1 +4 YILA UZATILMASINI MANTIKSIZ BULMAKTADIR.BİLİRKİŞİ RAPORUNDADA BU GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA ETKİLİ OLMUŞ VE İFLAS ERTELEMEYİ MEVCUT YASALARIN AKSİNE 1 YILA İNDİRGEMİŞTİR.YANİ 5092 SAYILI YASA İLE KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİ YOK SAYMIŞTIR.

BİZCE HOCAMIZ BİR BİLİRKİŞİ OLARAK 5092 SAYILI KANUNU YOK SAYMIŞ KANUN YERİNE KENDİ GÖRÜŞLERİNİ KOYMUŞTUR.ZATEN HOCA 5092 SAYILI YASAYI MANTIKSIZ KABUL ETMEKTEDİR.

2- a) İyileştirme projesi ve eklerinde sunduğumuz hususlardan hiçbirisi bilirkişi raporunun sonuç kısmında dikkate alınmamıştır. Bilirkişi raporu firmanın 2009 yılı içerisindeki faaliyetlerini yapacağı ciroyu,satışları , ihracatı ve tüm bu faaliyetlerden elde edeceği gelirleri yok saymıştır.Borca batıklığın giderilmesini sadece ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmesine ve koyacakları yeni sermayelere bağlamıştır.Oysa İflas ertelemede amaç şirketin faaliyetlerini sürdürmesi ve elde edeceği yeni gelirlerle borçlarını ödemesidir.Bilirkişi raporu İflas ertelemeyi İflas koşullarından bile ağır bir şekilde değerlendirerek, şirketi tasfiyeye sokmuş ve Kolektif Şirket hükümleri uygulayarak borçtan ortakları da sorumlu sayarak tasfiye masasına ortakların sınırsız sorumlulukları gereği ( kolektif şirketlerde olduğu gibi) borcu karşılayacak paralar getirmesini ön görmektedir.Türk hukukundaki İflas erteleme düzenlemelerine peşinen karşı olan ve bu karşı duruşunu da rapora yansıtan bir olgu ile karşı karşıyayız.

b) İyileştirme Projesinde ortaklar gayrimenkullerini nakte çevirerek şirkete koyacaklarını belirtmişlerdir. Bu göz önünde bulundurulmamıştır.

c) Şirket borçlu bulunduğu banka ve finans kurumlarının önemli bir bölümü ile borcun 36 aya yapılandırılması konusunda yaptığı görüşmeleri yazışmaları dosyaya koymamıza rağmen bu görüşmeler ve bankalara teminat olarak sunulan gayrimenkuller raporda göz ardı edilmiştir.

d) BANKA VE FİNANS KURUMLARININ RAKAMSAL OLARAK %80 ni İLE BORCUN 36 AYA YAPILANDIRILMASI KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARMIŞ BULUNMAKTAYIZ.BANKALARDAN VAKIFBANK, AKBANK,FORTİSBANK, VE FAKTORİNGLERDEN STRATEJİ FAKTORİNG İLE SÖZLEŞME İMZALAMIŞ BULUNMAKTAYIZ.

e) İŞ BANKASI, HSCB , YAPIKREDİ BANKASI İLEDE SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINA GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ.

3- Türk Ticaret Kanununa göre ortakların şirkete mevcut sermaye taahhütlerini ödemeleri bir zorunluluktur.Ayrıca bir taahhüdü gerektirmemektedir.Şirket yönetim kurulu ortakların ödeme güçlerini de göz önüne alarak ortaklardan sermaye borçlarını belirtilen süre içerisinde yerine getirmelerini isteyebilir.Sermaye taahhüdü olan ortaklar yönetim kurulunun belirlediği bu sürelerde taahhütlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.Bu nedenledir ki şirket ortakları iyileştirme projesinde mevcut varlıklarını ve gayrimenkullerini şirkete koymayı önermektedirler.Ancak Bilirkişi raporu burada bu sermaye borcunun 2009 yılı Ocak ayı sonuna kadar ödenmesini öngörmektedir.Bu öngörme hangi yasal dayanağa ,hangi hukuka,hangi uygulamaya,hangi içtihat’a dayanmaktadır?Bunu bilmiyoruz.Eğer şirket ortakları sermaye taahhütlerini zamanında yerine getirebilselerdi bilirkişi raporunda ön görüldüğü gibi yeni sermayeler koyabilselerdi ne iflas ertelemeye nede iyileştirme projesine gerek kalırdı.

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BİLİRKİŞİ RAPORU TÜRK HUKUKUNDAKİ İFLAS ERTELEME YASALARINA VE UYGULAMAYA KISACA TÜRK HUKUKUNDA MEVCUT İFLAS ERTELEME KURUMUNA KARŞI OLAN BİR MANTIK ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENMİŞTİR.

Bilirkişi raporu vardığı sonuçlar itibarı ile kendini yargı yerine koyan sonuçlarda içermektedir.3.maddenin a fıkrasında ………………… iflasın ertelemesi kararı verilemeyeceği…………………. Bu anlatımı biz yargıya emretme biçiminde algılamaktayız.Bilirkişi raporu başından sonuna kadar tarafsız bir değerlendirme yerine subjektif görüşleri yansıtmakta ve yargıya emretmektedir.

4- Şirketimiz hacizlerle karşı karşıyadır. Tedbir kararı için ek bilirkişi raporu veya yeni bilirkişi raporları beklendiğinde sonradan telafisi mümkün olmayan ve şirketimizi kaçınılmaz olarak iflasa sürükleyecek sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır.Şirketimiz üretici bir firmadır.Makineler hacizlerden dolayı sökülüp taşındığında giderilemeyecek hasarlar oluşabilir.Şirket hala hazır durumda hacizlerden ötürü faaliyetlerini sürdürememektedir.Tedbir kararından sonra faaliyetlerimizi başlat- mamız mümkün olacaktır.

SONUÇ :

Yukarıda açıklanan nedenlerle gerek görüldüğünde ek bilirkişi raporu istenmesi veya yeni bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesini,şirketimizin içinde bulunduğu durum nedeni ile acilen İCRALARIN DURDURULMASINA karar verilmesini saygıyla dileriz.

Av.O.Rahmi OFLUOĞLU

EKLER

1-Prof.Dr.Selçuk Öztek ‘in “ İcra ve İflas Hukukunda Güncel Sorunlar” Konulu 46 sayfalık Tebliğ Metni
2- Vakıfbank Borç Yapılandırma Sözleşmesi
3- Fortisbank Borç Yapılandırma Sözleşmesi
4- Akbank Borç Yapılandırma Sözleşmesi
5- Strateji Faktoring Borç Yapılandırma Sözleşmesi

One Response to “İflas Erteleme Tedbir Talebi Dilekçesi”


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: