Çözüm Projesi

İYİLEŞTİRME PROJESİFİRMA ADI VE ADRESİ  ( Fabrika ) :


Yakuplu Mah. MermercilerİLETİŞİM BİLGİLERİ Telefon :


Fax : 0 212 876 93 70VERGİ DAİRESİ VE NO’SU :KONUSU : Çözüm Projesi ve Borç Yapılandırma Raporu
A-FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE AÇIKLAMALARFirmamız 01.08.2002 tarihinde kurulmuştur……, fantezi defterler, lüks ajandalar, not defterleri, günlükler, elişi fon kartonu vb. gibi kağıt ürünlerinin üretimini yapmakta ve bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamaktadır.Firmamızın 2002 yılında sadece yurt içinde Toptan kırtasiyecilere pazarlama yapmış ve 2002 cirosu yaklaşık 650.000 YTL (eski para ile altıyüzellimilyar TL) olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılında firma pazarlama alanını kırtasiye pazarından süper marketler ve zincir mağazalar alanında genişletmek için yeni satış organizasyonları kurmuş ve 2003 yılında kırtasiye toptancıları yanında bu alanlarda da pazarlamasını genişletmiştir. 2003 yılı cirosu bu yeni organizasyonla 1.500.000 YTL(eski para ile bir trilyon beşyüz milyar TL)’yi geçmiştir.2004 yılında ise satışlarını %100 arttırmıştır ve firmanın cirosu 3.248.592,93 YTL(eski para ile üç trilyon iki yüz kırksekiz milyar beşyüzdoksaniki milyar TL)’ye doğru tırmanmıştır.Firmamız bu 3 yıl içerisindeki hızlı büyümesini satış, pazarlama, tanıtım giderlerinde yaptığı artışla sağlamıştır. Yani, önemli oranlarda satış, pazarlama ve tanıtım masrafları yapmıştır. Her yıl %100’ü aşan ciro artışlarını gerçekleştirmek, bir yandan hammadde ve yarı mamülleri finanse etmek diğer taraftan da artan satış pazarlama giderlerini karşılamak için yeni banka kredileri kullanmak zorunda kalmıştır. Firma en büyük ciro artışını 2005 yılında gerçekleştirmiştir. 2004 yılı cirosu, 3.248.592,93 YTL(eski para ile üç trilyon iki yüz kırksekiz milyar beşyüzdoksaniki milyon TL) iken 2005 yılında bu ciro 8.438.590,29 YTL’ye (eski para ile sekiztrilyondörtyüzotuzsekizmilyarbeşyüzdoksanmilyon TL) çıkmıştır. 2005 yılında da piyasanın en eski markası “İPEK” markasının “İPEK ART” olarak tescili sağlanmış ve söz konusu Firmanın know how’ı için, firmanın profesyonel yöneticilerinin transferi, Pazar payı, ihracatı ve ihracat kanallarına ulaşmak için yeni sözleşmeler yapılmış, lisanslar kiralanmış yeni marka tescilleri yapılmış ve bunlar için önemli miktarlarda paralar yatırılmıştır. Bütün bunlara ilave olarak yeni makine ve techizatlar da alınmıştır. Bu sayede de ,bütün bu yatırımların sonucunda 2005 yılı cirosu 2004 yılına oranla %100’den fazla artış göstererek 8.438.590,29 YTL (eski para ile sekiztrilyon dörtyüzotuzsekiz milyar beşyüzdoksanmilyon TL) olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı yıl yukarıda sayılan yatırımlar sayesinde 2005 yılında yurt içindeki Pazar payını arttırıldığı gibi Rusya, eski Sovyet Cumhuriyetleri, Yunanistan, Ukrayna, Ermenistan, Azerbeycan, Moldavya vb. gibi ülkelere İhracatlar yapılmıştır. 2005 yılında da firmanın kredi borçlanması bir hayli yükselmiştir. Firma 2002 yılından 2006 yılına kadar her yıl %100 ü aşan oranlarda büyümesini gerçekleştirirken küresel olarak artan rekabetle özellikle de Çin rekabetiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Sürekli makine yatırımları ve Satış Pazarlama ve tanıtım giderleri yüzünden her ne kadar bilançosunda göreceli olarak karlar görülse de bu kadar hızlı büyümenin bedelleri nedeni ile fiilen zarar etmiş ve diğer giderleri yanında zararlarını da yeni krediler ile karşılamak zorunda kalmıştır.2006 yılında da firma büyüme hızını sürdürmüş, ancak artan küresel rekabet nedeniyle kar edememiştir.Firmamızın yaşadığı bu karsızlık aslında bütün sektör bazında yaşanmaktaydı. Sektörün önde gelen firmaları yaşanılan karsızlığı uzunca bir süre tartıştıktan sonra koruma tedbirleri için Başbakanlığa başvurma kararı almışlardır. Bu doğrultuda Ankara Ticaret odasında yüksek Bürokratlarında katıldığı bir toplantı düzenlenmiş, bu toplantıya Başbakanlık Ticaret Müsteşarlığının ilgili bürokratları da katılmıştır. Firmalar koruma tedbirleri için çalışmaları başlatmışlar ve bu çalışmalar sonucunda Başbakanlığa bağlı Dış Tic. Müsteşarlığına başvurularını yapmışlardır.İlgili Müsteşarlık yasal sürelerde Firmaların yaptığı başvuruları değerlendirmiş ve 20/11/2007 tarihinde Başbakanlık Ticaret Müsteşarlığının firmamıza verdiği cevapta; başvuran firmaların sektör içindeki payının %24 olduğu gerekçesi ile koruma talebimizi uygun bulmamış ve reddetmiştir. Yasal olarak bizimle aynı sektörde bulunan fakat hedef müşteri kitlesi açısından farklı müşteri grupları için üretim yapan % 76’lık dilim ile mevzuat gereği aynı sektörde bulunmamız bizleri bu red ile karşı karşıya bırakmıştır.Firmanın ciro artışı 2007 yılında da devam etmiş ancak istenilen karlılığa ulaşılamamıştır. Firma 2007 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi artan oranda kredi kullanmaya devam etmiştir. 2007 yılının son aylarında küresel kriz Türkiye’yi etkilemeye başlamıştır. Bu tarihe kadar Bankalar ve Finans kurumları ellerindeki bol likitleri cömertçe dağıtırlarken artık bu tarihten sonra finans kurumları ince eleyip sık dokumaya başlamışlardır. Bu kez verdikleri kredileri geri çağırma girişimi başlatmışlardır. Küresel kriz daha çok ABD ve AB kaynaklı olduğu için kredileri ilk geri çağıran bankalar da bu ülkelerin bankaları olmuştur ( FORTİS , HSBC gibi).Firmanın 2006 dan 2007 yılına kadar cirosu %100 artarken kullandığı kredileri ise %300 artmıştır.2008 yılına gelindiğinde, bankalarca kredileri geri çağrılan Firma geri çağıran Bankalara mevcut kredi borçlarını ödemek için yüksek faizle çalışan piyasa faktöringlerinden kredi kullanmak zorunda kalmıştır.Böylece 2008 yılında firmanın aktifi ile borçları arasındaki oran hızla açılmış firma ödemelerini yapmakta güçlük çekmeye başlamıştır.2008 yılında Firmanın yaşadığı diğer zorluk da; piyasadaki kriz nedeniyle uzayan müşteri ödemelerinin vadelerinin uzamasıdır. Yani Firmamızdan mal alan Müşterilerin verdikleri çek ve senetlerin vadelerinin uzamasıdır.

B-OLUMSUZLUKLAR
1- Sektörde rekabet edebilmek için Satış, pazarlama, tanıtım giderleri özellikle yurt dışı Fuar Tanıtım sergi ve iştirak giderleri yani başlangıç yatırımları önemli oranlarda artmıştır.


2- Küresel olarak artan rekabetle özellikle de Çin rekabetiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır.


3- Başlangıç yatırımları olarak Rekabet edebilmek için Tesis Makine ve Cihazlarını yenilemek zorunda kalmıştır.


4- Küresel Ekonomik kriz ve bu kriz sonucunda da Bankacılık sektörünün ve piyasanın olumsuz olarak etkilenmesi ,Tahsilatlarda vadelerin uzaması,Müşterilerin çekleri ödeyemeyecek duruma gelmesi v.b.


5- Firmamız İmalatçı bir firma olup Ürettiği ürünlerin son tüketiciye gitmesi ve oradan nakde dönüşmesi için birkaç silsile takip etmesi ve bunun sonucundada vadelerin uzaması(İmalatçı-Toptancı-Perakendeci-Tüketici )C- ÇÖZÜM PROJEMİZ VE BORÇ YAPILANDIRMA PLANIMIZFirmamızın geçmişinde anlatıldığı gibi; kurulduğu yıldan itibaren her yıl %100’leri aşan büyüme hızları gerçekleştirmiştir. Firmamız ilk yılında sadece Türkiye’de mevcut bir kısım kırtasiye reyonlarında mal satarken bugün ürünleri büyük şehirler başta olmak üzere Yurdun her köşesindeki kırtasiye ve büyük alış-veriş merkezlerinde yer almaktadır.Firmamız, “…….” gibi iki önemli markaya sahiptir. Firmamızın ……markalı elişi kağıtları bazı okullarda özellikle tavsiye edilmektedir. ……… markalı elişi fon kartonu, konulu defterler, sert kapaklı defterler, standart defterlere göre üç katına varan fiyat farklarıyla satılmaktadır.Yine Firmamızın ürünleri, Türkiye’nin başlıca süper marketlerinde (başta Metro,Migros,Carrefoursa,Tesco Kipa marketleri) ve diğer zincir marketlerin stantlarında yer almaktadır.Büyük bedeller ödenerek gelinen bu noktada; yurtiçi pazarında çok iyi bir ünvana ve Pazar payına sahiptir.Firmanın Yurtiçi pazarındaki bu büyüme trendi, Ayakta kalmamızın önemli dayanaklarından biridir.Firmamızın 2002 ile 2008 yılları arasındaki ciroları aşağıdaki gibidir.2002 : 650.000,00 YTL


2003 : 1.700.000,00 YTL


2004 : 3.248.592,93 YTL


2005 : 8.438.590,29 YTL


2006 : 12.697.120,11YTL


2007 : 17.227.394,35 YTL


2008 : 11.621.875,12 YTL (01-09/2008 toplam satışlar)Yine,2005 yılına kadar ihracatı “SIFIR” olan firmamızın 2005 yılından sonra ihracatları aşağıdaki gibidir.2005 : 552.965,33 YTL ( 412.107,12 USD )


2006 : 1.108.431,52 YTL ( 788.582,47 USD )


2007 : 704.144,93 YTL ( 607.388,02 USD )


2008 : 654.565,97 YTL (531.476,11 USD 01-092008)2005, 2006, 2007 yıllarında Firmamızın ihracatında kısmi düşüşler yaşanmıştır.Yukarıda da açıklandığı gibi düşüşlerin ana nedeni; “Küresel Rekabet ve özellikle “Çin Rekabeti” dir.-Çin Rekabetinde Türkiye Lehine Gelişmeler2008 yılına girdiğimizde Çin rekabetinin olumsuz etkileri, Çindeki istikrarsızlık ve Fiyat artışları nedeniyle Türkiye lehine değişmeye başladı.Son iki yıl içerisinde ÇİN’de Kağıt ürünlerinde % 60 a varan fiyat artışları olmuştur.Çindeki bu istikrarsızlık ve hızlı fiyat artışları nedeniyle İtalyanın önemli bir markası ‘Moleskinese’ Türkiyede Acar Group A.Ş ile anlaşma yapmış ve üretimini bu firmaya yaptırmaktadır.Yine biz ……


 de aşağıda anlatıldığı gibi Dünyanın ve Almanya’nın en büyük firmalarından ‘Herlitz’ grup ile anlaşma yaptık.


ÇİN ÜRÜNLERİNE ALTERNATİF YENİ ÜRÜNLER


Firmamızın diğer bir önemli başarısı da Çin ürünlerine rekabet olarak ürettiği ürünlerde büyük bir başarı sağlamasıdır.Çin ürünlerine ürettiğimiz bu alternatif ürünlerle Pazar payımızı daha da genişleterek hedeflenen karlılığa ulaşacak duruma gelinmiştir.2007’nin sonlarında, Çin’de fiyat istikrarı bozulmuş, fiyatlar her gün değişmeye başlamıştır. Batılı Firmalar, mallarını yükleme esnasında düzenlenen faturalarda artan fiyatları görerek sürprizle karşılaşmışlardır. Batılı Firmalar, her yüklemede farklı fiyatlarla karşılaşıyoruz demektedirler. Ayrıca, son bir buçuk yıl içerisinde Çin’de bizim ürünlerin benzerlerinde yüzde elliyi aşan fiyat artışları gerçekleşmiştir. Çin Halk Cumhuriyetinde bir yandan artan fiyatlar diğer yandan mevcut istikrarsızlık Türkiye’nin şansını artırmış, Batılı Firmalar Türk pazarına yönelmeye başlamışlardır. Nitekim, 2008 yılında Firmamız bir Dünya Firması olan Almanya Firması “Herlitz” ile anlaşma yapmıştır. Birçok Avrupa Firması ile anlaşma aşamasına gelmiş bulunmaktadır.


AB FİRMALARI


Avrupa Firmaları Yeni çalıştıkları ülke ve Firmalarla başlangıçta aşırı temkinli ve ihtiyatlı davranmaktadırlar. İlk siparişlerini deneme siparişi düzeyinde tutmaktadırlar. 2008 yılında Batı’dan bu anlamda birçok sipariş alınmıştır.A.B. Firmaları, günübirlik mal alımı yerine en az 1 yıl sonrasını planlayarak bağlantılarını yapmaktadır.Firmamız Bu anlamda 2009 yılı için ciddi görüşmeler içerisindedir ve bu görüşmeler de sonuçlanmak üzeredir. 30 Eylül-02 Ekim 2008 tarihinde Almanya Stutgart’ta yapılan Uluslararası fuara katılan tek Türk Firmasıdır.Firmamız, İç pazarda bugüne kadar hızlı biçimde büyüyen bir firmadır ve 2008 yılında da A.B. ülkelerinde kaydedilen gelişmeler göz önüne alındığında Firma, yüksek bir iş potansiyeline sahiptir.A.B . ülkeleri ile yapılan işler, bu ülkelerin firmaları nakit ya da çok kısa vadeli ödeme yaptıkları için Firmaya nakit akışı kazandıracaktır.


ORTAKLARIN MAL VARLIKLARI


Yine Firma Ortakları ve ortakların ilişkide olduğu firmaların gayrimenkulleri gibi sabit varlıklarını nakde dönüştürerek firmaların mali yapısını, düzeltecekleri gibi borçların yeniden yapılandırılmasında kredi kurumlarına bu varlıklarını teminat olarak vereceklerdir. Nitekim, İşbankası, Akbank, Vakıfbank, Şekerbank, Citibank, HSBC gibi kurumlarla yapılan görüşmelerde; tekliflerimiz olumlu karşılanmış bunlardan Akbank, Vakıfbank,,Şekerbank ve HSBC bankın Genel Müdürlükleri teklifimizi onaylamışlardır.Diğer bankaların Genel müdürlüklerinden de kısa zamanda cevap alacağımızı beklemekteyiz. Yine Faktoringlerden GİSAD ile yapılan görüşmede borcumuz faizsiz 1 yıl ertelenmiştir.HSBC faktoringle yapılan görüşmede borcumuzun 36 ay yapılandırılması ile ilgili anlaşma aşamasına gelinmiştir.


Çözüm Projemizin 4 temel dayanağı vardır;1-Firma tarafından verilen mücadeleler sonucunda İç Pazarda edindiği yer ve Pazar Payıdır. ….. gibi 2 önemli markaya sahip olması ve iç pazardaki hızlı büyüme ivmesi2-A.B. Ülkelerinde gelinen aşama ve elde edilen kazanımlar,3-Ortakların ve ilişkide oldukları Firmaların sağlayacakları katkılar,a-Gayrimenkullerini borç ertelemede teminat olarak vereceklerdir.


b-Nakdi katkılar sağlayacaklardır.4-Firma yeniden yapılandırılırken alacağı önlemlerle Pazarlama, satış, dağıtım vb giderleri azaltılacaktır.Geçmiş yıllarda yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yaptığımız satış ve tanıtım giderlerini artık yapmak zorunluluğu yoktur. Mesela; 2007 yılında Firmamızın satış-pazarlama ve tanıtım giderleri 500.000 YTL civarındadır. 2008 yılında ise bu giderler ortalama aylık 40.000 YTL civarındadır. 2008 yılı sonunda bu giderler 600.000 YTL civarında olacaktır. 2009 yılında satış-pazarlama giderlerini %50 azaltabilecektir.Firma nakit sıkıntısı içinde olduğu için finans bölümünde yüksek miktarlarda personel gideri vardır. Yeni Yapılandırmada bu giderler de %50 azaltılabilecektir. İdari personelde %50 indirime gidilecektir.Bu 4 unsur realize edildiğinde; firmamız Sınai ve Ticari faaliyetini sürdürme imkanına kavuşarak istihdama ve ihracata katkı sağlayacağı gibi borçlarını da ödeyerek alacaklıların mağduriyetini gidermiş olacaktır.Avrupa Birliği pazarında yaptığımız yeni girişimlerle ve mevcut bağlantılarımız sayesinde satış bedelleri peşin ve çok vadeli ödemelerle tahsil edileceğinden durum firmamızın nakit akışını olumlu yönde etkileyecektir.Almanya’da bulunan ama küresel bir firma olan Herlitz firması ile anlaşma yapılmıştır. Bu Firma ile yapılan görüşmelerde sadece bu firma ile 2009 yılında 1.000.000 Euro sipariş almamız düşünülmektedir. Yine 30 Eylül -02 Ekim 2008 arasında Stutgart’ta yapılan Toptancılar fuarına katılan tek Türk firması …….


. Yüksek harcamalarla zararlarla ulaştığımız bu önemli pazarların meyvelerini tam toplayacağımız zamanda küresel kriz, ABD ve Avrupada batan bankalar dolayısıyla bütün dünyada yaşanan finansal kriz firmamızın nakit akışını çok etkilemiştir.Firmamızın kurulduğu tarih olan 2002 yılından bugüne kadar firmamız büyük bedeller ödeyerek iç pazarda büyük bir gelişme göstermiş,Türkiyenin her tarafında bütün kırtasiye dükkanlarının raflarına ve başlıca süper marketlerin standlarına girebilmeyi başarmış AB pazarında dünya çapında firmalarla bağlantı yapacak düzeye gelmiştir.Firmamızın diğer bir önemli başarısı da Çin ürünlerine alternatif olarak ürettiği ürünlerde büyük bir başarı sağlamasıdır. Çin ürünlerine ürettiğimiz bu alternatif ürünlerle Pazar payımızı daha da genişleterek hedeflenen karlılığa ulaşacak duruma gelinmiştir.Sonuç olarak Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kazandığımız tecrübe yeni Pazar alanları ve yeni müşteriler ile cirosunu 20.000.000-25.000.0000 YTL (eski para ile yirmi trilyon-yirmibeş trilyon TL) düzeyine yükseltirken elde ettiği karlarla kısa vadede nakit akışını istikrarlı hale getirecek ve borçlarını istikrarlı bir şekilde ödeme düzeyine yükseltecektir.Firmamızın Toplam Banka Borçları yaklaşık olarak 5.500.000 YTL, Faktöringlere yaklaşık 6.500.000 YTL, Yaklaşık Satıcı ve Diğer Müşterilere Cari Hesap Borcu ise 2.000.000 YTL’dir. Banka, Faktoring ve satıcılar olmak üzere toplam borcu ise 14.081.304 YTL’dir. Bu borçların 12.111.266,00 YTL’sini hesaplarda mevcut müşteri çekleri,Alacakları ve Stokları karşılayacak durumdadır.Geriye kalan 1.970.037 YTL 3 yıl vadeye bölündüğünde ilk yıl taksitleri banka portföyünde bulunan çeklerle karşılanacaktır.Toplam borcumuzu 3 yıla böldüğümüzde her yıla 656.679,19 YTL düşmektedir. Banka ve Faktöring firmalarının portföyünde bulunan yaklaşık 5.500.000 YTL’lik çeklerimiz ilk yılın taksitlerini karşılayacağı gibi 2. Yıla da yaklaşık 1.000.000 YTL devredecektir. 2. Yılın da 3 ayını yaklaşık olarak karşılamaktadır. Nitekim İşbankası, Akbank,HSBC,Şekerbank ve Bankaysa gibi büyük bankalarla yaptığımız görüşmelerde bankalar, ortakların varlıklarındaki gayrimenkullerinden verilecek kısmi teminatlarla böyle bir yapılandırmaya sıcak baktıklarını belirtmiş nitekim bunlarla 36 aylık borç yapılandırması için mutabakata varılmıştır.Ayrıca Bankalar krize rağmen faizlerde kolaylıklar yapacaklarını belirtmişlerdir. Firmamız iyileştirme projesinde ortaklar mevcut Banka borçlarına teminat verecekleri gibi ,neticede bunları nakte çevirerek borç ödemeye ve finansmana katkı sağlayacaklardır. Ayrıca firmamızın hali hazır durumunda da aktif ile borçlar arasında fark fazla değildir. Oysa, İç pazardaki Pazar payımız Çin Rekabetindeki Türkiye lehine gelişmeler , Avrupa ve A.B. ülkelerindeki yeni bağlantılar ve ortakların varlıklarının kısmen Firmaya aktarılması ile Firmanın faaliyetlerini devam ettirmesi ve borçlarını ödemesi ekli proje çerçevesinde mümkün olacaktır. Firmamızın Çözüm Projesi ve Borç yapılandırma planı genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

ÇÖZÜM PROJEMİZ VE BORÇ YAPILANDIRMA PLANIMIZ

A-TOPLAM BORÇLAR


14.081.304,17

1-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar


13.419.793,772-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar


661.510,40


B-TOPLAM HAZIR DEĞERLER


12.111.266,58


(Bir Yıl İçerisinde Paraya Çevrilebilecek Aktif Değerler Dikkate Alınmıştır)
1-Hazır Değerler


5.508.627,512-Ticari Alacaklar


3.338.691,273-Diğer Alacaklar


7.961,174-Stoklar


3.096.996,565-Diğer Dönen Varlıklar


158.990,07


C-BAKİYE KALAN BORÇ


1.970.037,59


Bu Borcun 3 Yıla Yayılması Halinde Aşağıdaki Şekilde Ödenecektir.

ÖNGÖRÜLEN SATIŞ TUTARI


15.000.000,00ELDE EDİLECEK KAR TUTARI (KAR ORANI = % 30)


4.500.000,00Yurt içi Piyasada Kar Marjımız Ortalama % 40 a tekabul etmekte olup,Satışlarımız ve İhracatın artacağı düşünülerek ve 2008 Mali Krizden dolayı piyasadaki daralma göz önüne alınarak minumum rakamlar dikkate alınmıştır.
ÖNGÖRÜLEN FİNANSMAN MALİYETİ


(Kalan borcun ve Yeniden gerek duyulacak Finansman maliyeti)


1.000.000,00ÖNGÖRÜLEN GİDERLER (Yönetim, Personel, Pazarlama vb)


2.000.000,00


TOPLAM GİDERLER


3.000.000,00


NET KALAN TUTARI


1.500.000,00


ÖDENECEK ÖNGÖRÜLEN VERGİ TUTARI


300.000,00


NET KALAN KAR TUTARI


1.200.000,00


1.YILA İLİŞKİN ÖDENECEK BORÇ TUTARI ( 1.970.037,59 3 = 656.679,19)


656.679,19


ÖDEME SONRASI KALAN NET KAR ( Sermayeye İlave Edilecektir.)


543.320,81AÇIKLAMALAR(*) 2008 yılındaki Küresel ekonomik kriz dikkate alınarak Elde edilecek Ciro rakamı minumum rakam olarak dikkate alınmıştır


(**) Şirket Ortaklarının koyacağı ayni ve nakdi değerler dikkate alınmamıştır.


ntimage1

2 Responses to “Çözüm Projesi”

 1. MEHMET SALİH ŞAHBAZ Says:

  sayın rahmi bey
  kıssa zamanda meslektaşınızdan edindiğim tecrübe ve bu konudaki araştırmadfa doyurucu bilgiler elde ettim sizin yazılarınızıda takip ediyorum. İFLAS ERTELEME VE KONKORDATO TERCİH EDİŞ,LEN YÖNTEM OLMAMAKLA BİRLİKTE şirketlerin yok olmasını engelleyen koruyucu tedbirler içeren ve işletmenin aktif değerlerin muhahazası ile aktif pasif dengesini sağlayan bir sistemdir. zor ve meşakkatlidir. ama böyle bir sistemin varlığını düşünen kanun koyucuyuda takdir ermek gerekli ama pek bilenen mevzu değil basit hatalardan dolayı kabul grömeyen iflas erteleme ve konkordatolar ,red ediliyor. bu nedenle sizin gibi konusunda uzman kişlerden yardım alınması en doğru yönbtemdir.
  bence iflas erteleme ve konkordato nun temeli şu
  1- muvazadan ari olmak hileli işlem yapmamak şirketin içini boşaltmamak
  2- borca batık bilanco düzenlemek
  3- iyileştirme projesinin inandırıcı ve yapılabilir olması
  4-aktif pasif dengesinin sağlanması
  hepsinden önemliside İYİNİYETLİ OLUNMASI

 2. MEHMET SALİH ŞAHBAZ Says:

  merhaba sevgili dostlar …
  iflas, iflas erteleme ve konkordato bu kelimeler günümüzde sıkça kullanılan kelimeler oldu. ekonomik kriz nedeniyle çöküntü yaşayan iş adamları tüccarlar üzülmeyin siz bu ülkede istihdam yarattınız siz bu ülkede ekonomiyi canlandırdınız siz bu ülkede kazanç için itibarınız zedelendi siz varlıktan yokluğa doğru istem dışı nedenlere zarar uğradınız siz istemiyerek yalncı oldunuz, siz istemiyerek sahtekar damğası yediniz, siz istemeyerek çoçuklarınız eşleriniz mahsum ken çek yasası nedeniyle mahkum oldunuz, siz sarı taksi ile gelen icra memurları yüzünden işçinize, eşinize çoçuğunuza eşinize dostunuza mahçup oldunuz. sizler hepsinden öte sağlığınızdan oldunuz. varlıktan yokluğa düştünüz hiç bir zaman bıkmadan usanmadan istahdam üretim dediniz. ama ne yazıkki iflas yoluna doğru aşırı vergi ve diğer nedenlerle iflas etme aşamasına geldiniz. üzülmeyin eğer bukadar yükü siz taşıyorsanız siz akıllısını siz zekisiniz siz üstünsünüz. iz hiç kimseden havadan para almadan bu ülkede iş adamı oldunuz siz onurlu insansınız. siz yıllarca bu ülkede katma değer yaptınız vergi ödediniz binlerce kişiye devlet kapısına muhtaç etden iş imkanı sağladınız üzülmeyin İFLAS , İFLAS ERTELEME VE KONKORDATO HAKKINIZI türk ticaret kanunu icra iflas kanunu size bu hakkı iyilrştirme projesi ile beş yıl 5 gibi bir sürede hkanun hak veriyor lütfen hiç çekinmeden hemen müracaaat edin nedenmi; çek kanunu ortada ihtiyati tedbirle haciz kanunu ortada bu kadar korumasız dünyada kurduğunuz işletme bir anda YAĞMUR YEMİŞ EKİN DALI GİBİ YOK OLMADAN BİRDE ZARARA UĞRAMAYA BAŞLADIĞINIzda hemen tedbir alın ve uyluamaya biran evvel koyun hakkınızı adlette arayın yoksa bu ülkede emek göz nuru alın teri akıtarak gece gündüz elde ettiğiniz mal varlığınız samanlığa düşen ateş gibi bir anda yok olur yokluluğa düşersiniz o nedenle ADALETE SIĞININ PARA KAZANIN BORÇUNUZU ÖDERSİNİZ SAKINHA zoru tercih etmeyin şirketinizden malınızı yasa korur merak etmeyin……………………..ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN BU ÜLKENİN MÜTEŞEBBİS RUHLU TÜCCARLARINA hadiste kazancın on dokuzu ticarette diyor peygamberimiz. helal kazançlar olsunnn mehmet salih şahbaz 0537 245 49 28


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: